BALANDŽIO 6-8

Šiaurės Amerikos sendraugiai ateitininkai suburia visus susidomėjusius į Torontą “ŠAAK 2018" konferencijai.  “ŠAAK“ tęsis nuo balandžio 6 d. iki balandžio 8 d, 2018.  Pirmoji ŠAAKonferencija/kalbos 2014 metais, Washington D.C., susilaukė didelio susidomėjimo iš spaudos bei lietuvių bendruomenės.  Tos konferencijos pasisekimas užtikrino kad toliau ruošti tokius susibūrimus naudinga.  Savaitgalio užduotis - ugdyti save, užmegzti ryšius su lietuviais profesionalais.  ŠAAKalbos - trumpo formato pristatymai, pasidalinant su dalyviais žiniomis, patirtimi, ir charizmu, krikščioniškoje, akademinėje aplinkoje.

Prelegentai suvažiuoja iš JAV-jų, Kanados ir Lietuvos.  Savaitgalis prasidės balandžio 6 d. lyderiavimo pratimais (vadovavimas 201) - tikslas paruošti asmenis tolimesniam vadovavimui lietuviškose organizacijose.

Kviečiama visa lietuvių bendruomenė, ypač jauni lietuviai profesionalai.

Viešbučio Informacija

DIENOTVARKĖ

BALANDŽIO 6

KAS? Prieš-konferencinė sesija 02:30-4pm

                            Lyderystė;  Kas yra tavo asmeniškas skiriamasis ženklas?

•             Kaip pritaikyti savo asmenišką skiriamą ženklą ( „personal brand“ ) tapti

                                                       organizaciniu lyderiu.

                                  Praveda Rita Bradūnaitė ir Julius Kasniūnas

KUR? Toronto Marriott Bloor Yorkville Hotel

BALANDŽIO 6

KAS? Muzikinė Vakaronė 06:30-10:30pm

KUR? 3030 Dundas West 

BALANDŽIO 7

KAS?

Registracija ir Pusryčiai 8am-9:30am

ŠAAKalbos 9:30am

KUR? Toronto Marriott Bloor Yorkville Hotel

BALANDŽIO 8

KAS? Šv. Mišios parapijoje 11am

KUR? Prisikėlimo Parapija

© 2023 by SCALE IT UP. Proudly created with wix.com  ,  For Questions /  Contact us at info@mysite.com

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now